Jaakon tavoitteet politiikassa ovat:

Posted on Posted in Tarinani
  • Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen
  • Oikeudenmukaisuuden edistäminen ja huono-osaisuuden torjunta
  • Osaamisen ja koulutuksen vahva asema
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantaminen