Koulutuspanostukset ovat arvovalintoja

Posted on Posted in Blogi

(Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 8.9.2017)

Politiikkaan kuuluu erilaiset mielipiteet ja arvot. Eri vaihtoehdoista on hyvä keskustella rakentavasti, oman puolueen tavoitteet suoraselkäisesti kertoen. Kokoomuksen Ilkka Sasi kirjoitti suoraselkäisen vastineen kaikkien lasten yhdenvertaista varhaiskasvatusta puolustavaan kirjoitukseeni otsikolla “Taloudenpito edellyttää valintoja” (AL 1.9.).

Olen samaa mieltä Sasin kanssa. Taloudenpito edellyttää valintoja. Me Vihreät haluamme taata vanhempien asemasta tai tulotasosta riippumatta kaikille lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Haluamme pitää opetusryhmät sopivan pieninä, että opettajalla on antaa se tarvittava lisäaika niille kaikkein vilkkaimmille lapsille. Haluamme, että ammattikoulun autonasentajilla on riittävästi käytännön opetustunteja, koska käytännön taitoja ei opita pelkistä kirjoista.

Pormestariohjelmassa turvataan koulutuksen hyviä tavoitteita. Näitä ovat muun muassa turvata jokaiselle peruskoulun päättäneelle jatkokoulutuspaikka, heikommin pärjäävien koulujen lisätuki sekä lisätä erityisopetusta sitä tarvitseville. Tavoitteet muutetaan todellisuudeksi talousarvion kautta.

Olen erityisen iloinen koko valtuuston kesken sovitusta kirjauksesta, jonka mukaan voimme tehdä myös harkittuja lisäpanostuksia koulutukseen. Mielestäni lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaaminen on mitä suurimmassa määrin harkittu panostus. Myös nykyisen budjettiraamin sisällä voidaan tehdä valintoja, joilla koulutuksen tulevaisuus turvataan. Tarvittaessa on kuitenkin oltava valmis myös lisäpanostuksiin.

Tämän maan tulevaisuus on kiinni osaamisesta ja koulutuksesta. Tutkimukset suomalaisten osaamisen laskusta ovat erittäin huolestuttavia. Koulutuspanostuksia ei missään nimessä tule nähdä “kroonisena kiihkotuhlailuna”, kuten Sasi kirjoittaa.

Kuten sanotaan – jos ei kylvä, ei kasva mitään niitettäväksi. Panostetaan siis koulutukseen ja käännetään osaamisemme suunta takaisin maailman huipulle.

Jaakko Mustakallio (vihr)
KTM, Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja