Käyttötalous ja investointitalous ovat eri asioita

Posted on Posted in Blogi

Jaakko Mustakallio 13x18

Teksti on julkaistu Aamulehdessä 2.10.2013

’Tunnelisoppa saisi jo jäädä. Meidän tulee keskittyä kaupungin rakentamiseen ja kehittämiseen, sekä edessä olevaan vaikeaan talousarvioprosessiin.

Kuitenkin nyt väitetään, ettei Tampereella suunniteltuja muita suuria hankkeita voida toteuttaa, koska rahat upposivat Ranta-Tampellaan.  Tämä väite tulee korjata.

Tampereen kaupunkikonsernin pitkän ajan investointisuunnitelmien mukaan seuraavan 15 vuoden aikana tullaan tekemään investointeja yhteensä noin 4,6 miljardin euron edestä.  Tästä summasta on suunniteltu rahaa jaettavan muun muassa 38 päiväkodin ja koulun rakentamiseen tai peruskorjaukseen.  Kaupungin investointitalous on niin suuri, ettei meistä suurilta tuntuvat, mutta kannattavat hankkeet ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja.  120 miljoonan tunneli ja 180 miljoonan ratikka mahtuvat molemmat kaupunkimme investointitalouteen.

Asiaa voi verrata talokauppojen tekemiseen.  Talo hankitaan säästöillä ja lainalla, jonka jälkeen perheen tulee huolehtia vuosittaisista kuluista.  Korot lasketaan jo sisään taloinvestoinnin hintaan.  Perheen on tärkeintä huolehtia, että jokapäiväiset menot ovat tulojen tasolla.  Kaupungin tapauksessa tunneli tai ratikka on sama asia kuin perhe päättäisi tehdä keittiöremontin.  Niin suuri on suhteessa kaupunkikonsernin investointitalous.

Erityisesti vihreitä syytetään vilpillisesti vaalilupausten syönnistä siinä, että uhrasimme ratikkarahat Ranta-Tampellan rakentamiseen.  Jopa valtakunnallinen Demokraatti väitti kolumnissaan näin.  Tampereen talouden tilaa selventävät ja tekstin asiavirhettä korjaavat kommenttini poistettiin lehden verkkoversion ylläpidon toimesta, useaan kertaan.  Tämä on myös yksi syy tämän tekstin kirjoittamiselle.  Ihan valtakunnan tasoa myötenkö tukahdutetaan eri mielipiteet?

Kaupungin vaikeaa taloustilannetta ei tule väheksyä.  Käyttötalouden jokapäiväiset menot ovat suuremmat kuin saadut tulot.  Rohkaisen meitä valtuutettuja tarvittaviin vaikeisiin päätöksiin ja toivon, että asioista voidaan keskustella avoimesti oikeilla nimillä.