Haen Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Posted on Posted in Blogi

Hyvät ystävät!

Olen asettunut ehdolle Vihreiden varapuheenjohtajaksi. Kiitän jo saamastani kannustuksesta ja olen kiitollinen kaikesta tuesta tällä matkalla kohti puoluekokousta. Olen valmis rakentamaan yhdessä Suomea, joka ratkaisee ilmastokriisin, torjuu eriarvoisuuden ja lisää työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Vihreät on se puolue ja kansanliike, joka voi saada tämän aikaan.

Tunnen puolueemme ja sen kehitystarpeet. Olen johtanut Vihreiden nuorten uudistustyötä, toiminut kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana, puoluehallituksessa vuodesta 2016 sekä puolueen johtoryhmässä eduskuntaryhmän puheenjohtajan avustajana. Yhdessä tekeminen ja keskusteleva ote ovat minulle luontevia niin työkaverina kuin johtajana.

Ympäristön suojeleminen ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttaminen ovat seuraavien vuosien tärkein tehtävämme. Kohtaloamme määrittävää kiirettä konkretisoimaan olen perustanut ilmastovelka.fi -palvelun. Tämä tapani vaikuttaa on yhteisöllinen ja luova. Pyrin jatkuvasti keksimään uusia tapoja nostaa yhteiset vihreät linjamme esiin – ja nostaa niitä poliittisiksi päätöksiksi.

Ilmastokysymyksen ohella meidän vihreiden on tuotava esiin  uskottavia ratkaisuja, joilla työllisyysastetta ja hyvinvointia nostetaan kaikkialla Suomessa. Työ muuttaa jatkuvasti muotoaan. Me haluamme edistää onnellista työelämää, laadukasta koulutusta ja kestävää kiertotaloutta. Haluamme tukea niin työntekijöiden, yrittäjien ja työttömien kuin perheidenkin hyvinvointia. Rakennetaan joustavampi, tasa-arvoisempi työelämä. Parannetaan ihmisten arkea, vapautta yrittää ja luoda uutta perustulon avulla.

Hyvinvointivaltiomme suurimpia haasteita seuraavien vuosien aikana on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Vihreiden kärkitavoite on selkeä: kavennetaan terveyseroja, parannetaan palvelujen saatavuutta ja hillitään kustannusten kasvua. Yksi keino toteuttaa tavoitteet on panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten mielenterveyspalveluihin. Peruspalveluita vahvistamalla siirrämme painopistettä sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn. Minulla on henkilökohtaista kokemusta yhteiskunnan turvaverkon merkityksestä, ja olen erikoistunut terveydenhuoltoon esimerkiksi kirjoittamalla gradun terveydenhuollon rahoituksesta sekä toimimalla avustajana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Vihreät on puolueiden joukosta se, joka aloittaa keskusteluja ja saa muut tarttumaan niihin. Visio tulevaisuudesta on vahvuutemme, ja sitä tulee entisestään kirkastaa. Visiota kannattaa rakentaa koko Suomen vihreiden voimin, tutkittuun tietoon ja arvoihimme perustuen. Näin teemme tulevat vaalivoittomme.

Eduskuntavaalit ja eurovaalit osoittivat, että vihreys on lupaus paremmasta huomisesta. Lunastetaan lupauksemme puolueena: tehdään meistä entistäkin vahvempia. Vaikuttajina, päättäjinä, viestijöinä,. Kansanliikkeenä, johon kaikki ovat tervetulleita.