Teemat

1. Laadukasta koulutusta päiväkodista korkeakouluun!

Laadukas koulutus on keino, jolla tuetaan parhaiten tasa-arvoa yhteiskunnassamme. Kouluttamattomuudella on edelleen vahva taipumus periytyä. Siksi vanhempien asema ei saa vaikuttaa lasten päivähoito-oikeuteen eikä varallisuus nuorten mahdollisuuksiin kouluttautua. Luodaan Tampereelle maksuttoman päivähoidon kokeilu. On myös pidettävä huolta, ettei alueellisesti synny jakoa ”hyviin” ja ”huonoihin” kouluihin. Opettajille täytyy taata hyvät mahdollisuudet tehdä työtään. Tarjotaan nuorille riittävästi liikunta- ja taideaineita sekä pidetään kiinni pienistä opetusryhmistä kaikilla koulutusasteilla.

Koulutus luo Tampereelle työpaikkoja. Osaavat työntekijät houkuttelevat yrityksiä, ja laaja-alainen koulutus takaa, että osaamme soveltaa tietojamme muuttuvassa maailmassa. Laadukas korkeakoulu houkuttelee osaajia kauempaakin ja takaa resurssit niin opetukseen kuin tutkimukseen. Siksi tuleva Tampere3-korkeakoulu on tärkeä hanke, jossa on panostettava tasokkaaseen koulutukseen, kansainvälisyyteen sekä opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän yhteistyöhön.

 

2. Työpaikkojen lisääminen vaatii pehmeitä toimia

Tampereella on suurista kaupungeista eniten työttömiä – ja samalla eniten avoimia työpaikkoja. Tampere on malliesimerkki työn rakennemuutoksesta, jossa vanhat teollisuustyöpaikat vähenevät ja uusia työpaikkoja syntyy erityisesti palvelu- ja tietotekniikan aloille. Murroksen vuoksi vanhat ratkaisut, kuten vastikkeeton yritystukipolitiikka ei toimi toivotulla tavalla. Edessämme on suuria päätöksiä lähes 20 prosentin työttömyyden selättämiseksi.

Eri tilanteisiin tarvitaan erilaiset lääkkeet. Tampereen yli 20 000 työttömästä yksi kolmasosa on työtä vailla olevia koulutettuja ammattilaisia. Erityisesti vastavalmistuneille korkeakoulutetuille tarvitaan työpaikkoja, ettei valtaosa valmistuneista valu pääkaupunkiseudulle. Toinen kolmasosa työttömistä on puolestaan jäänyt työttömäksi murroksessa olevilta aloilta, joten heillä on vain vähäinen mahdollisuus löytää entisen alansa töitä.

Näille työttömille elinvoiman lisääminen on kaupungin suurin työllisyystoimi. Uskomalla omaan tulevaisuuteensa kaupunkimme houkuttelee entistä enemmän yritystoimintaa ja luo näin työpaikkoja Tampereelle. Tampereen valtteja ovat erinomainen joukkoliikenne sekä kaupunkirakenne, jossa palvelut ovat helposti niin yritysten kuin muidenkin tamperelaisten ulottuvilla. Rakentamalla yrityspuistoja kaupunki mahdollistaa firmojen yhteistyön ja paremmat mahdollisuudet luoda ekologisia, digitaalisia ja globaaleja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Vanhoilta teollisuusaloilta työttömäksi jääneiden kouluttautumista on tuettava entistä enemmän kohti paremmin työllistäviä aloja. Yrittämisen eri muodot on tuotava paremmin esiin todellisina uravaihtoehtoina.

Viimeinen kolmannes työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä, joilla on useampia työttömyyttä selittäviä rasituksia. Pitkäaikaistyöttömien sosiaaliseen työllistämiseen tarvitaan riittävästi työkokeilupaikkoja sekä sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta heidät saadaan nostettua takaisin työelämään.

 

3. Inhimillinen suurkaupunki

Tehdään Tampereesta pohjoismainen suurkaupunki, jossa satsataan määrätietoisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn, jotka ovat terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan tutkitusti parhaita. Luodaan Tampereelle keskustaa, jossa kävelijät ja pyöräilijät ovat kuninkaita mutta joka on saavutettavissa kaikilla liikennevälineillä. Tampereen tulee olla puhdas ja luonnonläheinen kaupunki, joka kiinnostaa myös matkailijoita.

Otetaan tavoite: tehdään Tampereesta sataprosenttisesti uusiutuvan energian kaupunki vuoteen 2050-mennessä. Samalla tuetaan suomalaisyrityksiä, jotka kehittävät luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Inhimillinen Tampere on yhteisöllinen ja hauska. Erilaiset tapahtumat rikastuttavat kaupunkikulttuuria ja saavat ihmiset hymyilemään. Liikunta ehkäisee terveysongelmia, joten uudistetaan urheilukenttiä tekonurmilla ja rakennetaan liikuntapaikat niin kuntoliikkujien kuin kilpaurheilun harrastajien tarpeisiin.

Tampereen tulee olla aidosti monimuotoinen ja tehdä määrätietoisesti töitä syrjintää vastaan. Edistetään nimetöntä työnhakua ja koulutetaan kaikenlaisia tamperelaisia tarpeellisiin töihin.