Teemat

MUUTETAAN MAAILMAA – ei ilmastoa

Muutos vaatii tekoja. Erityisesti viimeiset vuodet ovat osoittaneet, ettei tulevaisuus kehity paremmaksi itsestään. Näissä vaaleissa käännetään politiikan suunta. Tule mukaan, yhdessä voimme muuttaa maailmaa!
– Jaakko Mustakallio

 

1. PYSÄYTETÄÄN ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea mitä rakastamme. Vielä on kuitenkin toivoa, sillä ratkaisevat teknologiat ja resurssit ovat olemassa. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa!

Tarvittavat ratkaisut johtavat parhaimmillaan maailmaan, jossa aineellinen hyvinvointi on kaikkien saatavilla ympäristöä tuhoamatta. Nyt on turvattava ihmiskunnan ja planeetan hyvinvointi sekä haastettava saastuttamisella voittoa tekevien yhtiöiden edut.

Siksi:

– Lopetetaan metsien liikahakkuut ja pelastetaan suot
– Siirretään liikenne raiteille, lisää kauko- ja lähijunia sekä ratikoita
– Karsitaan ympäristölle haitalliset yritystuet ja luovutaan fossiilisista polttoaineista viim. 2030

 

 

2. MAAILMAN PARASTA KOULUTUSTA JOKAISELLE

Jokainen ansaitsee maailman laadukkainta koulutusta asuinpaikasta tai vanhempien koulutus- ja tulotasosta riippumatta. Näin annamme jokaiselle parhaat tiedot ja taidot toimia muuttuvassa maailmassa. Osaaminen luo työpaikkoja sekä houkuttelee uusia yrityksiä maahamme.

Perutaan hallituksen lyhytnäköiset koulutusleikkaukset ja tunnustetaan koulutuksen ja sivistyksen itseisarvo. Nostetaan koulutuksella Suomi kukoistukseen sekä ehkäistään työttömyyttä, syrjäytymistä ja köyhyyttä.

Siksi:

Perutaan koulutusleikkaukset ja lisätään koulutukseen miljardi euroa
– Palautetaan amiksille lähiopetustunnit
– Lapsille maksuton varhaiskasvatus

 

3. INHIMILLISYYTTÄ JA TUKEA ARKIELÄMÄÄN

Suomen on oltava tulevaisuuteen katsova hyvinvointivaltio, joka parantaa tasa-arvoa, toimeentuloa sekä hyvinvointia kaikessa toiminnassaan.

Vapautetaan ihmiset ihonväriin, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntaukseen kohdistuvasta syrjinnästä. Kitketään rasismi ja korjataan tasa-arvo-ongelmat feministisellä politiikalla. Tuetaan lapsiperheiden arkea uudistamalla vanhempainvapaat ja lisäämällä työelämään joustavuutta.

Turvataan jokaisen toimeentulo ja vapaus ottamalla käyttöön 600 euron perustulo. Perustulo mahdollistaa sujuvat siirtymät elämän nivelkohdissa, kuten työn, yrittämisen, opiskelun ja vanhempainvapaan välillä. Uudistetaan samalla työelämää reilummaksi ja nostetaan työllisyyttä tukemalla ihmisiä rankaisemisen sijaan.

Taataan suomalaisille laadukkaat julkiset palvelut, jotka tukevat ihmisiä läpi elämän. Sanotaan jyrkästi ei yksityiselle terveysbisnekselle. Panostetaan erityisesti mielenterveyspalveluihin ja taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus harrastaa.

Siksi:  

– Turvataan kaikille toimeentulo ja vapaus 600 euron perustulolla
– Korjataan syrjivät rakenteet feministisellä politiikalla ja kitketään rasistiset järjestöt rikoslailla.
– Lisää rahaa mielenterveyspalveluihin, lapsiperheiden tukeen ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin.